Polityka Prywatności

1. Ogólne informacje o ochronie danych

Ogólne

Poniżej krótko opisujemy w jaki sposób dane osobowe użytkowników są przetwarzane podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Dane osobowe to wszelkie dane umożliwiające identyfikację osoby. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych zostały opisane w naszej polityce prywatności poniżej.

Zbieranie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za zbieranie danych na naszej stronie?

Dane zbierane na tej stronie internetowej są przetwarzane przez operatora strony. Dane kontaktowe do operatora strony znajdują się w notce prawnej na naszej stronie.

W jaki sposób zbieramy dane?

Niektóre dane zbierane są gdy użytkownik nam je udostępnia. Mogą to być np. dane wprowadzane w formularzu kontaktowym.

Pozostałe dane zbierane są automatycznie przez nasz system informatyczny podczas odwiedzania naszej strony. Są to przede wszystkim dane o charakterze technicznym takie jak wyszukiwarka i system operacyjny, z którego korzysta użytkownik przy wejściu na naszą stronę. Dane te zbierane są w pełni automatycznie przy wejściu na stronę.

Do czego wykorzystywane są dane osobowe użytkowników?

Część danych jest zbierana w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony. Inne z kolei mogą być wykorzystywane do analizy sposobu korzystania przez użytkowników z zasobów strony.

Jakie prawa przysługują użytkownikowi w odniesieniu do jego danych osobowych?

Użytkownik ma pełne prawo wnioskować o udostępnienie mu informacji na temat przechowywanych przez nas jego danych osobowych, ich pochodzeniu, odbiorców oraz celu w jakim zostały zebrane, co nie wiąże się z żadnym kosztem. Użytkownik ma również prawo do poprawiania swoich danych osobowych, ich blokowania lub usunięcia. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących prywatności i ochrony danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem podanym w notce prawnej. Użytkownik może również w każdej chwili złożyć zażalenie do właściwych organów regulacyjnych.

Analiza i narzędzia osób trzecich

Podczas odwiedzania naszej strony przez użytkownika może być prowadzona statystyczna analiza zachowań. Dzieje się to głównie za pomocą plików cookie i systemów analitycznych. Analiza zachowań użytkowników na stronie jest zwykle anonimowa czyli uniemożliwiająca nam identyfikację użytkownika na podstawie tych danych. Użytkownik może nie wyrazić zgody na prowadzenie analizy jego zachowań nie korzystając z określonych narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat zostały opisane w dalszej polityce prywatności.

Użytkownik może nie wyrazić zgody na prowadzenie powyższych analiz. Poniżej umieściliśmy informacje jak skorzystać z takiej możliwości.

2. Informacje ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tej strony traktują kwestię ochrony danych osobowych użytkowników z należytą powagą. Dane osobowe użytkowników traktowane są poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych i niniejszą polityką prywatności.

Podczas korzystania z tej strony internetowej zbierane będą różnorodne dane osobowe. Dane osobowe to wszelkiego rodzaju dane, które pozwalają na identyfikację użytkownika. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia jakiego rodzaju dane są zbierane i w jakim celu, a także sposób ich zbierania i dalszego przetwarzania.

Prosimy pamiętać, że dane przekazane drogą internetową (np. poprzez komunikację e-mail) mogą stanowić naruszenie zasad bezpieczeństwa. Nie jesteśmy w stanie zagwarantować całkowitego zabezpieczenia danych użytkowników przed dostępem osób trzecich.

Informacje dotyczące podmiotu odpowiedzialnego za tę stronę

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie jest:

Stangl GmbH & Co. Gemüse KG
Gmeinbauer 56
94436 Simbach

Telefon: +49 (0) 9954 700 13 0
Email: info@stangl-gemuese.de

Podmiot odpowiedzialny jest osobą fizyczną lub prawną, która samodzielnie lub łącznie z innymi decyduje w sprawie celów i środków przetwarzania danych osobowych (imion, nazwisk, adresów e-mail itd.).

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wiele oepracji przetwarzania danych osobowych jest możliwa tylko po uzyskaniu wyraźnej zgody użytkownika. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, ze skutkiem następczym. W tym celu wystarczy wysłać e-mail z odpowiednią informacją. Dane uzyskane przez nas przed otrzymaniem wniosku użytkownika będą mogły być dalej prawnie przetwarzane.

Prawo do składania skarg do organów regulacyjnych

W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych osoba pokrzywdzona może złożyć skargę do właściwych organów regulacyjnych. Organem właściwym w sprawach związanych z przepisami o ochronie danych osobowych jest urzędnik ds. ochrony danych osobowych reprezentujący państwo niemieckie, z właściwością miejscową dla siedziby naszej firmy. Pełny wykaz urzędników ds. ochrony danych osobowych wraz z danymi kontaktowymi znajduje się tu: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_linksnode.html.

Prawo do przenoszenia danych

Użytkownik ma prawo do żądania aby jego dane osobowe przetwarzane za jego zgodą lub w ramach realizacji umowy zostały automatycznie przekazane użytkownikowi lub osobie trzeciej w standardowej formie do odczytu maszynowego. W przypadku jeśli użytkownik zażąda przeniesienia swoich danych osobowych do innego podmiotu odpowiedzialnego, będzie to możliwe tylko w zakresie technicznie wykonalnym.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ta strona używa szyfrowania SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony przekazywania treści poufnych takich jak zapytania użytkowników do operatora strony. Zaszyfrowane łącze można rozpoznać w pasku adresowym przeglądarki kiedy "http://" zmienia się na https:// i w pasku adresowym przeglądarki pojawi się symbol kłódki.

Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest aktywowane, dane, które użytkownik nam przekazuje nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

Informacje, blokowanie, usuwanie

Zgodnie z prawem, użytkownik ma prawo do uzyskania w dowolnym momencie bezpłatnych informacji na temat swoich przechowywanych danych osobowych, ich pochodzenia, odbiorcy i celu, dla którego zostały one przetworzone. Użytkownik ma również prawo do poprawiania, zablokowania lub usunięcia swoich danych. W przypadku dodatkowych pytań dotyczących ochrony danych osobowych użytkownik może skontaktować się z nami w dowolnym momencie, korzystając z adresu podanego w notce prawnej.

Sprzeciw wobec wysyłania materiałów o charakterze promocyjnym

Niniejszym wyraźnie zabraniamy wykorzystywania danych kontaktowych publikowanych w związku z wymogami notki prawnej w odniesieniu do wysyłania materiałów promocyjnych i informacyjnych, bez wyraźnej zgody. Operator strony zastrzega sobie prawo do podjęcia określonych działań prawnych, w przypadku otrzymania niezamówionych materiałów reklamowych, takich jak spam e-mailowy.

3. Zbieranie danych na naszej stronie internetowej

Pliki cookie

Niektóre podstrony na naszej stronie internetowej korzystają z plików cookie. Dzięki tym plikom nasza strona jest bardziej przyjazna, wydajna i bezpieczna. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze użytkownika i zapisywane przez jego przeglądarkę.

Większość z wykorzystywanych prze z nas plików cookie to są tzw. cookie sesji. Są one automatyczne usuwane pod opuszczeniu strony przez użytkownika. Inne pliki cookie pozostają w pamięci komputera użytkownika do momentu ich usunięcia. Te pliki umożliwiają rozpoznanie przeglądarki podczas kolejnej wizyty użytkownika na danej stronie.

Użytkownik może skonfigurować przeglądarkę tak, aby informowała go o używaniu plików cookie, aby użytkownik mógł sam zdecydować, czy zaakceptować czy odrzucać pliki cookie. Alternatywnie przeglądarka może być skonfigurowana tak, aby automatycznie akceptowała pliki cookie pod pewnymi warunkami lub aby zawsze je odrzucała, lub automatycznie usuwała pliki cookie podczas zamykania przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może ograniczyć funkcjonalność danej witryny.

Pliki cookie, które są niezbędne do umożliwienia komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia pewnych funkcji, z których użytkownik chce skorzystać (takich jak koszyk na zakupy) są przechowywane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. (f) rozporządzenia o ochronie danych osobowych (DSGVO). Operator witryny ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu zapewnienia zoptymalizowanej usługi wolnej od błędów technicznych. Jeśli przechowywane są również inne pliki cookie (takie jak te używane do analizy zachowania podczas odwiedzania witryny internetowej), są one rozpatrywane oddzielnie w niniejszej polityce prywatności.

Pliki logowania serwera

Dostawca witryny automatycznie zbiera i przechowuje informacje, które przeglądarka użytkownika automatycznie przesyła do nas w "plikach logowania serwera", a mianowicie:

  • Typ i wersja przeglądarki
  • Używany system operacyjny
  • Adres URL strony odsyłającej
  • Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
  • Czas żądania serwera
  • Adres IP

Dane te nie będą łączone z danymi z innych źródeł.

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit.(f) rozporządzenia o ochronie danych osobowych (DSGVO), który zakłada przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub środków wstępnych do umowy.

Formularz kontaktowy

Wysyłając nam pytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, użytkownik wyraża zgodę na pobieranie przez nas danych wprowadzonych w formularzu, w tym danych kontaktowych, dzięki czemu będziemy w stanie odpowiedzieć na pytanie użytkownika i wszelkie dalsze pytania. Nie udostępniamy tych informacji bez zgody użytkownika.

Wszelkie dane wprowadzone do formularza kontaktowego, będą przetwarzane wyłącznie za zgodą użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.(a) rozporządzenia o ochronie danych osobowych (DSGVO). Użytkownik może odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie. Standardowy e-mail zawierający taką prośbę będzie w tym celu wystarczający. Dane przetwarzane przed otrzymaniem takiego wniosku mogą nadal być legalnie przetwarzane.

Dane, które użytkownik poda w formularzu kontaktowym, będą zachowane przez nas dopóki użytkownik nie poprosi o ich usunięcie, nie cofnie zgody na ich przechowywanie lub cel ich przechowywania nie przestanie istnieć (np. po wypełnieniu wniosku użytkownika). Powyższy przepis nie narusza pozostałych obowiązujących przepisów ustawowych, szczególnie tych dotyczących obowiązkowych okresów przechowywania danych.

Stangl GmbH & Co. Gemüse KG - Gmeinbauer 56 - 94436 Simbach - Niemcy – Telefon +49 (0) 9954 700 13 0