Zrównoważony rozwój

W Stangl Gemüse zrównoważony rozwój prowadzony jest na trzech płaszczyznach: ekologicznej, ekonomicznej i społecznej. Uprawa warzyw odbywa się przy zastosowaniu możliwie jak najbardziej naturalnych metod, włączając w to ręczne usuwanie chwastów. Nasza firma zawsze ponosi pełną odpowiedzialność za swoich pracowników i stosowane praktyki pracy. Nasza kluczowa koncepcja zakłada nie tylko krótkoterminową realizację założeń ale także osiągnięcie długofalowych sukcesów i wydajności.
Stangl GmbH & Co. Gemüse KG - Gmeinbauer 56 - 94436 Simbach - Niemcy – Telefon +49 (0) 9954 700 13 0